Topraklama Ölçümü Raporu

Öne çıkarılmış

EMO onaylı Topraklama Ölçüm Raporu için Bizi Arayın: 0216 347 49 05                                                                                                                                  
    ER-ÖZ Elektrik Tesisleri Taah. Müşavirlik Müh. Ve Tic. Ltd. Şti.

Şirketinizin Topraklama,Paratoner ve İç tesisat uygunluk kontrolü en kısa sürede tamamlanıp raporunuz 1-2 iş günü içerisinde elinize ulaştırılır.Ölçümlerimiz SMM belgeli mühendislerimiz kontrolünde TÜRKAK akreditasyonlu cihazlarla yapılmaktadır.

Topraklama Raporumuz TSE başvurularında da geçerlidir.
Er-Öz Elektrik Tesisleri Ltd. Şti. 27 senedir Elektrik alanında mühendislik uygulamaları gerçekleştirmektedir.
mail : info@erozelektrik.com.tr 
İrtibat Numaraları:    Telefax: 0216 347 49 05 – 0216 348 51 48
Ölçüm ve Raporlama Hizmetlerimiz:
 • Elektrik İç tesisatı uygunluk raporu
 • Trafo bakımı ve raporlanması
 • Aydınlatma tesisatı ölçümü ve kontrolleri
 • Paratoner tesisatı ölçümü ve kontrolleri
 • Pano ve işletme topraklaması ölçümü
 • Topraklama tesisatı ölçümü ve kontrolleri
 • Kuvvetli akım tesisatı ölçümü ve kontrolleri
 • Gövde koruma topraklaması ölçüm
 • Topraklama Raporu
 www.erozelektrik.com.tr/topraklamaölçümü

Elektrik ile geçen 26 sene…

Yenilenen belgelerimizle, 27 senedir olduğu gibi, 2018 yılında da sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.İyi seneler,

 

Yenilenen belgelerimizi, ‘Belgelerimiz’ bölümünden görebilirsiniz.

Eröz Mühendislik Tic. Ltd. Şti.

Genel kategorisine gönderildi

Topraklama Çeşitleri

Topraklama başlıca üç amaçla yapılmatadır.

1. Koruma Topraklaması

İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanması. (Normal şartlarda gerilim altında olmaya kısımlar.) (Bkz. Topraklama Ölçümü)

Koruma topraklamasının etki şekli:

Topraklanacak cihaz veya bölüm ile referans toprak (topraklanan nesnenin elektrodundan oldukça uzak, en az 20 m, bir toprak parçası) arasındaki direncin (topraklama direnci, elektrot yayılma direnci) olabildiğince küçük olması gerçekleştirilir.

Bu suretle doğacak hata akımları yeteri kadar büyütülerek bir taraftan koruma elemenlarının çalışması sağlanırken aynı zamanda dokunma gerilimi tehlike sınırları altında tutulur.

Bu maksatla yapılan topraklamaya KORUMA TOPRAKLAMASI denir.

2. İşletme Topraklaması

İşletme akım devresinin, tesisin normal işletmesi için topraklanması. (Aktif kısımlarının topraklanması. Normal şartlarda gerilim altında olabilen kısımlar)

İşletme topraklamasının etki şekli:

Şebekelerde arızasız normal  işletme durumunda nötr noktasının toprağa karşı gerilimi, dengeli yük hali için, sıfır kabul edilir. Bir fazda faz-toprak kısa devresi meydana gelmesi halinde nötr noktası topraklanmamış ise, nötr noktası gerilimi faz-nötr gerilimine, arızasız fazların gerilimi de toprağa karşı faz arası gerilime ulaşır. Yalıtım bakımından istenmeyen bu durumu önlemek için nötr noktasının topraklanması yoluna gidilir. Diğer taraftan topraklama ile şebeke için sabit potansiyelli bir nokta elde edilir.(Bkz. Topraklama Ölçümü)

Şebekede oluşan geçici aşırı gerilimler üzerinde de topraklamanın etkisi vardır.

İşletme esnasında gerilim altında olabilen noktaların topraklanmasına İŞLETME TOPRAKLAMASI denir.

3. Fonsiyon Topraklaması

Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklama.

Yıldırım etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması, iletişim tesisleri işletme topraklaması.

Fonksiyon topraklamasının etki şekli:

Dönüş hattı olarak toprağa kullanan iletişim tesislerinin çalışabilmesi için yapılan işletme topraklamasına FONKSİYON TOPRAKLAMASI denir.

Raylı sistem topraklaması, parafudrların topraklaması da bu sınıf içinde düşünülmektedir.

Genel kategorisine gönderildi

PARATONER ÖLÇÜMÜ

Özet

Paratoner Tesisatı kontrol,ölçüm ve raporlanması için bizimle irtibata geçip teklif alabilirsiniz.
 • Paratoner topraklaması ve diğer bütün cihazların topraklamaları kesinlikle ayrı yapılmamalıdır. Eş potansiyel bara yapılıp tüm topraklamalar bu barada birleştirilir. En uygun olanı temel topraklaması yapıp topraklamaları eş potansiyel baraya bağlamaktır.
 • Buna imkan yoksa levha yerine topraklama çubuğu çakılarak yapılabilir. Topraklamada önemli olan temas yüzeyi ve korozatif etkilere dayanımı düşünülerek yapılmalıdır.
 • Topraklama çubuklarının aralıkları çubuk uzunluğunun  iki katı uzunluğunda ve mümkünse kaz ayağı şeklinde yapılmalıdır.
 • Topraklama çubukları iniş iletkenleri ile toprak yüzeyinin en az 10-15 cm altında birbirine bağlanmalıdır. Bunun nedeni kışın toprak yüzeyi 5 cm’e kadar donabiliyor.
 • Topraklama çubuğu ile iniş iletkenleri iki  şekilde bağlanabilir. Birinci Termokaynak ile;  bir grafit kalıp içerisine bakıroksit konularak ateşlerinir oluşan yanma sonunda topraklama çubuğu ve iniş iletkeni biribine kaynamış olur. Biz bu yöntemi tavsiye etmiyoruz uygulamalarda yapılan yanlışlıklar nedeniyle bu kaynaklar kopuyor. İkinci yöntem ek klemens ile; Topraklama çubugu ve iniş iletkenleri et kalınlığı iyi olan ek klemensi ile iyice sıkılıp sadece ek yerine zift, yağlı boya vs.. sürülerek geçiş direncine engel olacak oksitlenmeler ve korozif etkilerden korunulur.
 • Topeaklama direnci ölçümü için; iniş iletkenleri test klemensinden ayrılır, topraklama megeri kullanılarak direnç ölçülür.
 • Topraklama Ölçümü sonucunda direnç değeri en fazla 10 ohm olmalıdır.
 • Eğer paratoner topraklaması direnci 10 ohm üzerinde çıkarsa ilave çubuk çakılarak direnç düşürülebilir.

Topraklama Tesislerinde Muayene, Ölçme ve Denetleme

Topraklama Tesilerinde Muayene, Ölçme ve Denetleme

Yönetmelik madde 10-A da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak kontrol edilecektir.

Yapılması gereken kontroller;

 • Gözle muayene,
 • Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Toprak özgül direncinin ölçülmesi,
 • Topraklama idrencinin ölçülmesi
 • Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,
 • Çevrim empedansının kontrolü,
 • Artık akım koruma (RCD) düzeninin kontrolü,

şeklinde sıralanabilir.

Topraklama Tesislerinin İşletme Dönemi İçinde Denetleme Periodları

Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesileri  : 2 yıl
Enerji nakil ve dağıtım hatları : 5 yıl
Sanayi Tesisleri ve Ticaret Merkezleri;

Topraklama ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 1yıl
Sabit işletme elemanları : 1yıl
Yer değiştirebilen işletme ekipmanları: 6ay

Topraklama da yeni adım: Faraday Kafesi

Faraday kafesi elektriksel alanın içeri girmesini veya dışarı çıkmasını engelleyen bir kapalı metal kafestir. İdeal bir Faraday kafesi kesintisiz çok iyi iletken bir kabuk gibidir. Bu ideallik pratikte yakalanamaz, fakat iyi örülmüş bakır bir ağ ekranıyla ideale yaklaşılabilir. En iyi performans için kafesin doğrudan toprağa bağlanmış olması gerekir.
Faraday kafesi elektriksel alanların dışarıda tutulması gereken elektronik laboratuvarlarında kullanılır. Hassas kablosuz alıcı ekipmanların testinde bu gereklidir. Ayrıca Faraday kafesi CRT ekranlar tarafından yayılan elektromanyetik alanların etrafa yayılmasını engeller. Bu alanlar hackerların kablo veya kamera kullanmadan uzaktaki ekranları aynı anda görüntüleyebilecekleri şekilde yakalanıp görüntüye çevrilebilir.Ayrıca Faraday kafesi yanıcı patlayıcı madde depolanan depoları yıldırımdan korunması için de kullanılır. Faraday kafesi yardımıyla binanın her hangi bir yerine gelen yıldırım faraday kafesi yardımıyla doğrudan toprağa iletilir.

Yanıcı parlayıcı maddelerin depolandığı binalarda 

Bu tip binaların dışı kafes şeklinde kaplanır. Binanın dışındaki yüksek noktalara sivri uçlu metaller yerleştirilir. Bütün iletkenler ve sivri metaller( yıldırım yakalama uçları) birbiriyle bağlanır ve topraklanır.

Radyo frekans yayan cihazlarda

Bu tip cihazların konduğu kabinler cihaz çevreye parazit radyo sinyalleri yaymasın diye dış metal kılıfından topraklanır.

Telsizle haberleşmenin yapıldığı binalarda

Bina içindeki telsiz haberleşme sinyallerinin dışarıya sızmasını ve dinlenmesini önlemek için bina dışına Faraday kafesi inşa edilir. Binada telsiz haberleşme yapılmasa bile, CRT monitörler görüntüyü zayıf bir radyo dalgası olarak yaydığı için uzaktaki bir monitördeki görüntüyü sinyali yakalayıp kuvvetlendirerek tekrar oluşturmak mümkündür. Binalarda tavan da demir lamalar ile örülmüş hatıl olarak yapılmıştır, duvarlarda bu şekilde demirler olmadığı için baz istasyonları binaların üzerinde sağlık açısından büyük bir tehlike arz etmektedir.

Elektronik kartlarda bulunan radyo frekans modüllerde

Radyo-televizyon tuneri, GSM alıcı verici devreleri gibi radyo frekans amaçlı modüller veya elektronik devre bölümleri, sac bir kapakla kapatılıp topraklanarak elektronik karta ve çalıştığı ortama bozucu sinyaller yayması engellenir. EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) yönetmeliğine göre bu tip önlemleri almak mecburidir. Elektrikli cihazların gerek radyo sinyali olarak gerekse iletken hatlar üzerinden parazitler yaymasına müsade edilmez.

Genel kategorisine gönderildi

Topraklama Hakkındaki İş Kanunu

1475 sayılı iş kanunu’nun 74. maddesi gereği çıkarılmış bulunan ve iş güvenliği tüzüğünün 270.-354.maddeleri gereği Elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir.Ayrıca 21.08.2001 Tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğinin 7.ve 10.maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir.Bu tesislerin periyodik kontrolü ise  aynı yasanın (1475 sayılı iş kanunu) 25.11.1973 tarihinde yürürlüğe giren Parlayıcı ,  Patlayıcı , Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan  İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük’ün 40. maddesi gereği ZORUNLUDUR.Ayrıca 21.08.2001 Tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğinin Ek P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolu yapılacaktır.